[CNW:Counter]

STATISTIKA

Katastr města Mělník se rozkládá na ploše 2497 ha. 
První sčítání obyvatel bylo na našem území uskutečněno v roce 1869 a od tohoto data je také zaznamenán vývoj obyvatel Mělníka (viz tab. 1)

Tab. 1 (zdroj: Statistický lexikon obcí)

1869 1910 1930 1950 1970 1991 2001
7117 8976 12 089 11 941 15 487 19 625 19 431

Vývoj počtu obyvatel v posledních deseti letech udává tab. 2. Údaje jsou brány z Malého lexikonu obcí.

Tab. 2: Počet obyvatel města Mělník v 90. letech

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
19 612 19 625 19 929 19 874 19 846 19 819 19 745 19 609 19 544

Od roku 1994 obyvatelstvo ubývá, ovšem je to všeobecný trend v ČR; města nad 10 000 obyvatel populačně ztrácejí. Celý okres naopak v průběhu 90. let populačně roste (viz tab. 3, zdroj: Malý lexikon obcí).

Graf 1: Počet obyvatel města Mělník v 90. letech

Tab. 3: Počet obyvatel okresu Mělník v 90. letech

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
94 374 94 402 94 431 94 550 94 678 94 725 94 912 94 932 95 008

Z 19 431 obyvatel Mělníka v roce 2001 tvoří skupina 0-14 15,9 %, ekonomicky činná skupina od 15 do 59 let 66 % a skupina 60+ 18,1 %. Národnostně je Mělník vysoce homogenní - 94,6 % obyvatel tvoří Češi, z ostatních výrazněji vystupují jen Slováci (1,5 %). Příjemná je vysoká racionalita obyvatel - bez vyznání jich je 71,2 %. 19,4 % obyvatel je věřících (ostatní je nezjištěno). Mezi církvemi dominuje římskokatolická, k níž se hlásí 15,1 % obyvatel. Ostatní církve spíše paběrkují (Českobratrská církev evangelická 2,1 %, Československá husitská 0,6 %). Máme na Mělníku také jednoho baptistu a 6 adventistů sedmého dne.

Nyní něco pro materialisty: pracujících občanů je 49,9 %, ekonomicky neaktivních je 44,6 %, nezaměstnanost je nízká - 4,1 %. Zaměstnanost dle ekonomických skupin víceméně kopíruje stav v ČR (viz tab. 4). 

Tab. 4: Zaměstnanost dle sektorů v roce 2001 (dle www.czso.cz)

primér  sekundér terciér
2,8 33,6 63,6

Počet domů na Mělníku v roce je 3 044, z toho je 13,3 % neobydlených (ale vzhledem ke sčítací aktivitě Michala Půra to procento bude v realitě nepoměrně nižší). Druhem materiálu nosných zdí domů vás otravovat nebudu. Vodovod v domě má 98,2 % domů, 58,2 % jich je připojeno na kanalizační síť (ostatní mají žumpu), k 52,1 % je zaveden plynovod.

Mnohem více informací nejen o Mělníku můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu - www.czso.cz - kde jsou již předběžné výsledky SDLB v roce 2001.